Refugee Academy

De Refugee Academy is een initiatief van Halleh Ghorashi & Elena Ponzoni (gestart in 2016) dat tot doel heeft een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving rondom het vluchtelingenvraagstuk door bij te bijdragen aan het verbeteren van de maatschappelijke condities voor duurzame integratie van vluchtelingen.

De Refugee Academy streeft ernaar dit te bewerkstelligen door als platform nieuwe en nauwere verbindingen te realiseren tussen maatschappelijke initiatieven, beleid, wetenschappelijk onderzoek en het belevingsperspectief van vluchtelingen zelf. Dit vanuit de overtuiging dat de combinatie van een inclusieve benadering met lange termijn capacity sharing noodzakelijk is om daadwerkelijk impact te realiseren. De Refugee Academy is momenteel met een kleine financiering van de universiteit gestart. De toekenning van de Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving aan dit initiatief betekent enerzijds erkenning voor het verrichte werk, en anderzijds de mogelijkheid om de activiteiten van de Refugee Academy verder uit te breiden.