In this overview, you find all academic publications by Halleh Ghorashi. 

2023

  • Ghorashi, H. (2023) Structurele ‘bite’ van diversiteit en inclusive. Beleid en Maatschappij (14)2: 117-133, doi: 10.5553/BenM/138900692023050002009.
  • Ghorashi (2023) Home and the Politics of Location and Displacement, In: Boccagni, P. (ed.) Handbook on Home and Migration, Edward Elgar Publishing, 170-183.
  • Ghorashi, H., K. Boersma & F. Azarhoosh (2023) Tussen-denken en inclusief besturen rond armoede, In: Overmans, T., M. Honingh en M. Noordegraaf (red.), Werken aan maatschappelijke vraagstukken: verbindende bestuurskunde? In het kader van 50 jaar jubileum van Vereniging voor Bestuurskunde (VB). Boom,  pp. 97-113.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1999

  • Verhalen als spiegels: Iraanse vrouwelijke balling onderzoekt lotgenoten. Tijdschrift voor Genderstudies, themanummer: Feministische Antropologie, kennis en representatie. 2(1): 45-54.
  • Mohajerat: aghazi no dar jonbesh-e zanan? (Migratie: een nieuwe begin in de vrouwenbeweging?) Arash [Perzisch tijdschrift], 72: 32-33.

1998

1997