Halleh Ghorashi

Halleh Ghorashi

Hoogleraar Diversiteit en Integratie bij de afdeling Sociologie at Vrije Universiteit Amsterdam

Adres:

Vrije Universiteit Amsterdam
Afdeling: Sociologie
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Telefoon:

020 598 6778

Aanwezig:

Wisselend aanwezig, wel dagelijks bereikbaar (via e-mail)

Ghorashi noemt zich zelf vaak een disciplinaire nomade omdat ze zich thuis voelt in diverse disciplines (antropologie, sociologie, (politieke) filosofie, genderstudies, organisatiewetenschappen, cultural studies). Wat de rode draad is in haar werk is het kritische perspectief waarin machtsverhoudingen en narratieve onderzoeksmethode centraal staan. Daarom heeft ze Parisa Akbarzadehpoladi (een Iraanse kunstenaar) gevraagd haar biografie in een tekening te vatten.