Er valt iets te kiezen vandaag en dat is…

Bij de Nederlandse Parlementsverkiezing, op Brainwash: Er valt iets te kiezen vandaag en dat is…

Deze verkiezingen zijn misschien wel spannender dan ooit. Er staat iets op het spel, vandaag. Laten we onze angsten spreken, of we gaan opnieuw bedenken wat ons bindt in Nederland? Kunnen we tegenwicht bieden aan het groeiende onbehagen in ons land? Kiezen we voor eenvormigheid of diversiteit? Dat zijn de vragen die voor mij centraal staan. We gaan zien of we ons voldoende hebben laten wakker schudden.

Of we voldoende wakker zijn na de Brexit, toen het populisme, de polarisatie en het onbehagen zich toonde. Na de verkiezingswinst van Donald Trump in Amerika, toen de afkeer en de angst zich opnieuw lieten zien. En ook in eigen land is het onbehagen zichtbaar. Onbehagen ten opzichte van vreemdelingen, ten opzichte van medelanders die hier al jaren wonen en ten opzichte van het systeem. Denk aan kritiek op de democratie, of op politieke correctheid.

"Het kan niet waar zijn", dachten we tot tweemaal toe. Vandaag zullen we zien of wij wel voldoende tegenwicht kunnen bieden tegen het negatieve geluid dat mensen uit elkaar drijft en problemen creëert in plaats van ze op te lossen. Want dat doet populisme: nieuwe conflicten en problemen veroorzaken. Het roept op tot eenvormigheid en uitsluiting, terwijl we een verhaal van verbinding vanuit verscheidenheid nodig hebben.

"Laten we vandaag onze angsten spreken, of gaan we opnieuw bedenken wat ons bindt in Nederland? Kiezen we voor eenvormigheid of diversiteit?"

Tekst loopt door onder de afbeelding.

1531922028.jpg

Foto: Arnaud Jeagers

Het is de veelvormigheid die Nederland zo mooi maakt. Diversiteit is een voorwaarde voor democratie. We moeten het koesteren en er in investeren. Dat gebeurt en gebeurde te weinig. Te lang al leven mensen langs elkaar heen. De traditionele zuilen zijn misschien verdwenen, maar er kwamen onze comfortzones, onze eigen eilandjes, voor in de plaats. Er is niet genoeg geïnvesteerd in verbinding.

Het individu moet burger worden, loskomen van het eigen gelijk, om zo zichzelf te overstijgen. Loskomen van zijn mening over de ander, zonder hem of haar te kennen. We hebben een toekomstscenario nodig waarin diversiteit en verbinding een plek krijgen, anders krijgen we alleen maar meer conflict. Maar het zijn politici die voorwaarden scheppen voor een samenleving waarin mensen daadwerkelijk samen kunnen leven.

Die moeten inspireren, en vanaf een centrale plek zorgen voor verbinding tussen en zichtbaarheid van mooie maatschappelijke initiatieven die de verschillen overbruggen. En daar kunnen we voor kiezen, vandaag.