Webinar Innovatief Aanbesteden en Maatschappelijke Organisaties nieuwe Wet inburgering

Welke plek krijgen lokale maatschappelijke initiatieven in het nieuwe inburgeringsaanbod per 2022? Is er ruimte voor die initiatieven in de aanbestedingen die nu online gaan? Of zijn er alternatieve manieren om deze organisaties een plek te geven? Hoe zorg je dat hun kennis en expertise niet verloren gaat?

Veel maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en actieve bewoners zetten zich lokaal in zodat nieuwkomers zo snel mogelijk een thuis kunnen vinden in hun nieuwe gemeente. Nu vanaf 2022 de regie over de inburgering naar de gemeenten gaat, is er veel meer directe sturing mogelijk op het integreren en inburgeren van nieuwkomers. Veel gemeenten zijn druk bezig om ervoor te zorgen dat zij in 2022 een passend inburgeringsaanbod hebben voor nieuwkomers.

Maar hoe zorgen we ervoor dat de kracht van maatschappelijke organisaties kan blijven bestaan in dat nieuwe aanbod?

Over bovenstaande vragen gingen we 19 november in gesprek met onderzoekers, ambtenaren die actief zoeken naar manieren om het maatschappelijke middenveld een rol te geven en maatschappelijke initiatiefnemers zelf.

Met
Prof. dr. Halleh Ghorashi & dr. Elena Ponzoni (Refugee Academy, VU)
Ali Rabarison (Directeur Beleid Inclusieve Samenleving en Financiën, VNG)
Annemiek Dresen (Directeur en oprichter NewBees)
Richard Lennartz (Directeur UBR | BIS BZK)
Job Nilsen (beleidsadviseur inburgering, gemeente Alkmaar)

Gespreksleiding: Renée Frissen (directeur OpenEmbassy)

 

Bekijk hier het webinar terug: