Halleh Ghorashi ontvangt Impact Award 2021

Halleh Ghorashi (Vrije Universiteit Amsterdam), Jeroen Kluck (Hogeschool van Amsterdam) en Hergen Spits (Universiteit van Amsterdam en Amsterdam UMC) ontvangen dit jaar de Impact Award 2021. De Impact Award wordt jaarlijks uitgereikt aan gerenommeerde onderzoekers of onderzoeksgroepen die een betekenisvolle bijdrage leveren aan de samenleving.

Halleh Ghorashi (VU) doet onderzoek naar vluchtelingen en diversiteit. Haar onderzoek richt zich vooral op de verhalen van vluchtelingen en migranten. “Beleid is vaak gebaseerd op cijfers, maar daarmee kom je niet dicht bij de wereld van de mensen voor wie je beleid maakt. De afgelopen twintig jaar is er veel gezegd en gedaan over diversiteit zonder veel resultaat. Dit omdat bestaande structuren en normen niet ter discussie werden gesteld. Diversiteit ging vooral over het zich moeten aanpassen van de ander. Terwijl ruimte voor polyfonie nodig is om diverse talenten zich thuis te laten voelen. Voor organisaties is disruptie door nieuwe perspectieven van tijd tot tijd essentieel om innovatie mogelijk te maken. Bovendien is dit de enige structurele manier om verbinding te maken met diversiteit in de samenleving.”

Bart Klijsen (directeur IXA VU-VUmc): “Voor de Impact Awards hebben we ons gericht op de impact die een wetenschapper of onderzoeksgroep heeft gehad op de Nederlandse samenleving. Dit gebeurde op basis van de zeventien Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Deze thema’s zijn teruggebracht tot drie domeinen: Maatschappij, Gezondheid en Milieu & Klimaat. Het is mooi om te zien dat de Nederlandse wetenschap binnen deze thema’s zeer breed vertegenwoordigd is. Dat willen we herkennen en waarderen. Waardering van mensen die zich onderscheiden op het gebied van kennisoverdracht, impact en ondernemerschap komt nog te weinig voor. Deze goede voorbeelden zijn heel belangrijk voor jonge wetenschappers met ideeën om de samenleving te verbeteren.”

Eer aan onderzoekers die impact creëren

De Impact Award wordt jaarlijks uitgereikt aan vooraanstaande onderzoekers of onderzoeksgroepen die met hun onderzoek en innovaties een betekenisvolle bijdrage hebben geleverd aan de samenleving. De prijs is een prestatieprijs, die het belang van het creëren van impact buiten universiteiten en in de samenleving viert en erkent. De Impact Award is onderdeel van de Amsterdam Science & Innovation Award (AmSIA). De Impact Award is een initiatief van IXA (Innovation Exchange Amsterdam), het Knowledge Transfer Office van HvA, UvA, VU en Amsterdam UMC). IXA identificeert en nomineert onderzoekers voor de Impact Award met behulp van haar uitgebreide netwerk in de universiteiten.