Impressie College Eerlijke Kansen

Op 24 januari was het zover: het eerste Taal Doet Meer college van 2022! Het college vond helaas online plaats, maar dit maakte het onderwerp niet minder interessant. We gingen namelijk in gesprek over eerlijke kansen met spreker Halleh Ghorashi. Als hoogleraar Diversiteit en Integratie aan de Vrije Universiteit Amsterdam werkt Halleh al jaren aan het thema diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt. In oktober 2021 won ze voor haar onderzoek over vluchtelingen en diversiteit de Impact Award.

Halleh, ook ambassadeur van Taal Doet Meer, was dus de aangewezen persoon om ons mee te nemen in het thema eerlijke kansen op de arbeidsmarkt, passend bij onze Eerlijke Kansen campagne.

Taalperfectie en de onhaalbaarheid ervan

Halleh vertelt een prachtig en inspirerend verhaal over inclusie op de werkvloer en de rol van taal hierbij. Halleh is op 26-jarige leeftijd van Iran naar Nederland verhuisd. Ook zij worstelde met integratie- en taalproblemen. Ondanks dat haar studieresultaten goed waren, had ze weinig zelfvertrouwen. Hierin komt het verhaal dat Lineke eerder benoemde terug. Want ook Hallah voelde zich onzeker, maar door een leraar die haar een groot compliment gaf, kwam ze de onzekerheid beetje bij beetje uit. Hij hielp haar om in haarzelf te geloven. Een opmerking zoals deze leraar haar gaf, kan echt het verschil maken. Veel mensen zijn gefocust op taalperfectie. Hierdoor komt de focus te liggen op de taal, en dat de beheersing hiervan nog niet goed genoeg is en altijd beter zal moeten.

Er wordt verwacht dat mensen met een andere moedertaal dan het Nederlands die zich hier vestigen, de taal net zo goed gaan spreken als mensen die het Nederlanders als moedertaal hebben. Dit kan niet, deze taalperfectie is gewoonweg onhaalbaar: de taal is niet van jongs af aan geleerd. Door toch naar perfectie te streven, krijgen deze mensen geen eerlijke kansen, waardoor ze onzeker kunnen worden. Taalperfectie staat de taalontwikkeling in de weg. In plaats van te focussen op wat nog niet goed gaat kunnen we beter focussen op wat wel goed gaat. Om goed te communiceren is namelijk geen perfectie in de taal nodig!

Gelijkwaardige relatie

Naast het verhaal over taalperfectie, vertelt Halleh ons nog veel meer. Zo stipt zij ook het belang van verhalen aan. Voor een gelijkwaardige relatie is het heel belangrijk en mooi om elkaar verhalen te vertellen over het nu, over jezelf, maar ook over de historische context waarin je bent opgegroeid. Verhalen zorgen voor verbinding. Na de prachtige lezing van Halleh, is er ruimte voor vragen van kijkers thuis. En die waren er genoeg! De interessante vragen stromen binnen, zoals: “Hoe zorg je voor een gelijkwaardige relatie bij ruimte geven aan mensen en hun ontwikkeling? Gezien machtsverhouding vaak een rol speelt. Je leidinggevende/docent/manager kan heel bepalend zijn.” Deze en nog vele andere mooie vragen beantwoordt Halleh met verve. Wat veel nieuwe inzichten!

Terugkijken

Na het beantwoorden van de mooie vragen uit het thuispubliek door Halleh, neemt Roy nog een laatste keer het woord om definitief afscheid te nemen van Lineke. Dan is het tijd om de livestream af te sluiten en bloemen aan de sprekers te overhandigen. Hoewel het een prachtig college was met veel betrokken kijkers vanuit huis, hopen we iedereen over een half jaar bij het volgende college weer in het echt te ontvangen!

Heb je het college niet gezien, maar ben je benieuwd naar het verhaal van Halleh en haar antwoorden op gestelde vragen? Bekijk het hele college hier terug:

Dit artikel verscheen eerder op de website van Taal Doet Meer.