Ghorashi noemt zich zelf vaak een disciplinaire nomade omdat ze zich thuis voelt in diverse disciplines (antropologie, sociologie, (politieke) filosofie, genderstudies, organisatiewetenschappen, cultural studies). Wat de rode draad is in haar werk is het kritische perspectief waarin machtsverhoudingen en narratieve onderzoeksmethode centraal staan. Daarom heeft ze Parisa Akbarzadehpoladi (een Iraanse kunstenaar) gevraagd haar biografie in een tekening te vatten.