Wetenschappelijke en (Inter)nationale publicaties

2017
Ghorashi, H. (2017) Commentary: Unsettling friendship and using friendship to unsettle.
Sage Journals, Urban Studies.

2017
Ghorashi, H. (2017) A Shifting Quest for a Sense of Home.
In: S. Dijkstra, L. van Doorn & J.C. van Pelt (eds.) Seeking Home in a Strange Land: Trues stories of the changing meaning of home. Utrecht: Stili Novi, pp. 135-155.

2017
Ghorashi, H., M. de Boer & F. ten Holder (2017) Unexpected agency on the threshold: Asylum seekers narrating from an asylum seeker centre. Current Sociology

2017
Ponzoni, E., H. Ghorashi & S. van der Raad (2017) Caught between norm and difference: Narratives on refugees’ inclusion in organizations. Equality, diversity and inclusion: An international Journal

2017
Rouvoet, M., M. Eijberts & H. Ghorashi (2017) Identification Paradoxes and Multiple Belongings: the Narratives of Italian Migrants in the Netherlands. Social Inclusion, 5(1): 105-116.

2017
Rassismus und der “undankbare Andere” in den Niederlanden,
In: K. Fereidooni & M. El (Hrsg.) Rassimuskritik und Widerstandsformen.
Heidelberg: Springer VS, pp. 61-80.

2017
Ghorashi, H. (2017) Negotiating belonging beyond rootedness: Unsettling the sedentary bias in the Dutch culturalist discourse.
Ethnic and Racial Studies, 40(14): 2426-2443

2016
Eijberts, M. & Ghorashi, H.: Biographies and the doubleness of inclusion and exclusion. Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture.

2016
Iranian Feminists and transnational contestations (together with R. Moghaddam). Labrys, 29.

2016
The normality and materiality of the dominant discourse: Voluntary work inside a Dutch asylum seeker center (together with R. Larruina). Journal of Immigrant and Refugee studies, 14(2): 220-237.

2016
Caught in the middle? How women deal with conflicting pregnancy-advice from health professionals and their social networks (together with Schölmerich, V., Denktas, S., Groenewegen). Midwifery, 35: 62-69.

2016
“The Times They are a-Changin’”.
In: M. Flikkema (ed.) Sense of Serving: Reconsidering the Role of Universities Now.Amsterdam: VU University Press, pp. 26-32.

2016
Muslim Diaspora in the West. In: J. Stone, R. Dennis, P. Rizova, A. D. Smith, and C. Xiaoshuo Hou (eds.) Wiley Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Nationalism. Oxford: Wiley Blackwell, pp. 1481 – 1484.

2016
From Bridging to Building: Discourses of Organizing Iranian Americans across Generations (together with Donya Alinejad). In: R. Mohabbat-Kar (ed.) Identity and Exile: The Iranian Diaspora between Solidarity and Difference, Berlin: Heinrich-Böll-Stiftung, pp. 62-76.

2015
Ethnic identity positioning at work: Understanding professional career experiences (together with Ossenkop, C., C.J Vinkenburg & P.G.W. Jansen). Scandinavian Journal of Management, 31: 515-525.

2015
Paradoxes of Equality and Good Will in Managing Diversity: A Dutch case in the Philanthropic Sector (together with C. Carabain & E. Szepietowska). In: Tatiana Matejskova, Marco Antonsich (eds.) Governing through Diversity. Migration Societies in Post-Multiculturalist Times. Houndmills: Palgrave, pp. 83-104.

2015
Discrimination of Second-Generation Professionals in Leadership Positions (together with I. Waldring & M. Crul)., Social Inclusion, 3(4): 38-49

2015
Ethnic diversity and social capital in upward mobility systems: problematizing the permeability of intra-organizational career boundaries. (together with Ossenkop, C., C.J Vinkenburg & P.G.W. Jansen). Career Development International 20(5): 539-555.

2015
Levensverhalen doorbreken het wij-zij denken, in Tijdschrijft voor biografie, 4(2): 51-58.

2015
Waarom is racisme taboe in Nederland?
In: M. Davidović en A. Terlouw (red.) Diversiteit en Discriminatie: Onderzoek naar processen van in- en uitsluiting. Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 183-200.

2014
The Fine Art of Boundary Sensitivity. Successful Second Generation Turks and Moroccans in the Netherlands (together with I. Waldring & M. Crul).
In: New Diversities 16(1): 71-87.

2014
Routed Connections in Late Modern Times.
In: U.M. Vieten (ed.) Revisiting Iris Marion Young on Normalisation, Inclusion and Democracy,. Houndmills: Palgrave Pivot, pp. 49-67.

2014
Racism and “the Ungrateful Other” in the Netherlands.
In: Philomena Essed & Isabel Hoving (eds.) Dutch Racism. New York: Rodopi, pp. 101-116.

2014
Een verschuivende zoektocht naar het thuisgevoel.
In: Sietske Dijkstra & Lia van Doorn (red.) Een vreemde thuis in den vreemde.
Utrecht: Stili Novi, pp. 95-111.

2014
Bringing polyphony one step further: Relational narratives of women from the position of difference , Women’s Studies International Forum (WSIF), 43: 59-66. Special Issue “Embodied Engagement”.

2014
Reviving agency: Taking time and making space for rethinking diversity and inclusion. (samen met E. Ponzoni).
European Journal of Social Work, 17(2): 161-174.

2013
Multiculturele samenleving in onzekere tijden: Een zoektocht naar verbindingsbronnen zonder nationalisme.
In: L. Coello, J. Dagevos, C. Huinder, J. van der Leun & A. Odé (red.) Het minderhedenbeleid voorbij: Motieven en gevolgen. Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 41-59.

2013
Juggling difference and sameness: Rethinking strategies for diversity in organizations (together with I. Sabelis). Scandinavian Journal of Management, 29(1): 78-86.

2012
Female narratives of ‘new’ citizens’ belonging(s) and identities in Europe: case studies from the Netherlands and Britain (together with U. Vieten). Identities: Global Studies in Culture and Power. 19(6): 725–741.

2011 Iranians in the Netherlands since 1980. In: K.J. Bade, P.C. Emmer, L. Lucassen en J. Oltmer (eds.) The Encyclopedia of European Migration and Minorities. Cambridge: Cambridge University Press.

2010
Muslim Diaspora in the West: Negotiating Gender, Home and Belonging. (Redactie samen met Haideh Moghissi). Surrey: Ashgate.

2010
Culturele diversiteit, Nederlandse identiteit en democratisch burgerschap.
Den Haag: Sdu Uitgevers.

2010
The Right to be Different: The Position of Muslim Migrants in the Netherlands. In: Reza Banakar (ed.)
Rights in Context: Law and Justice in Late Modern Society. Surrey: Ashgate, pp. 163-177.

2010
From absolute invisibility to extreme visibility: Emancipation trajectory of migrant women in the Netherlands. Feminist Review 94: 75-92.

2010
Licht en Schaduw: Vijftien vrouwen over leven en overleven (redactie samen met Christien Brinkgreve).
Amsterdam: VU Uitgeverij.


2010
Persoonlijke ontwikkeling en etnische identiteit (samen met Fons van de Vijver). In: Joop de Jong en Sjoerd Colijn (red.) Handboek Culturele psychiatrie en psychotherapie. Utrecht: De Tijdstroom, pp. 57-75.

2010
“Dutchness” and the migrant “other”: From suppressed superiority to explicit exclusion? Focaal: European Journal of Anthropology, 56: 106-111.

2009
Demokratie und Freiheit des anderen – Warum das integrationmodell der Niederlande gescheitert ist. In: M.M. Thoss & C. Weiss (red.) Das Ende der Gewissheiten. München: Diederichs, pp. 92-108.

2009
The ‘Iranian Diaspora’ and the New Media From Political Action to Humanitarian Help (PDF).(Samen met Kees Boersma). Development and Change, 40(4): 667-691.

2009
Beyond Complicity: a plea for engaged ethnography (samen met Harry Wels). In: Sierk Ybema, Dvora Yanow, Harry Wels & Frans Kamsteeg (eds.) Organizational ethnography. Studying the complexities of everyday organizational life. Sage, pp.231-253.

2009
Antropologen en het multiculturele debat. In: T. Sunier (red.) Antropologie in een zee van verhalen. Amsterdam: Aksant, pp. 45-59.

2009
Polariseren in het Nederland van nu betekent olie op het vuur (PDF). In: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Polarisatie. Bedreigend en verrijkend. Amsterdam: SWP, pp. 153-170.
Zie ook het artikel van Nelleke Noordervliet over dit rapport in Trouw

2009
Paradoxes of Cultural Recognition: Perspectives from Northern Europe (book edited together with Sharam Alghasi and Thomas Hylland Eriksen).
Surrey: Ashgate.


2009
Introduction. In: Alghasi, Eriksen & Ghorashi (eds.) Paradoxes of Cultural Recognition: Perspectives from Northern Europe. Surrey: Ashgate.

2009
National Identity and The Sense of (Non-)Belonging: Iranians in the United States and the Netherlands. In: Alghasi, Eriksen & Ghorashi (eds.)

2009
Paradoxes of Cultural Recognition: Perspectives from Northern Europe. Surrey: Ashgate.

2009
De paradox van zichtbaarheid: in organisaties en in het veld van eergerelateerd geweld (samen met Nicole Brenninkmeijer). In: J. van der Zwaard, Janine Janssen, Saskia Keuzenkam en Fouzia Outmany (red.)

2009
Dwarse vrouwen: Verbinding en verbeeldingskracht. Amsterdam: Aksant, pp. 65-72.

2008
Ruimte laten, ruimte maken en ruimte bewaken.
De kracht van zelfbeheersing: Christen Democratische Verkenningen.
Boom tijdschriften, pp. 165-173.

2008
Fixatie op verschil biedt geen perspectief voor de toekomst. In: J.H. Gerards (red.)

2008
Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2007 (PDF). Utrecht: Commissie Gelijke behandeling, pp. 245-261.

2008
Culturen in beweging: democratie en veiligheid in de publieke ruimte. In: H. Boutellier & R. van Steden (red.) Veiligheid en burgerschap in een netwerksamenleving. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

2007
Ethnicity. In: S. Clegg and J. Bailey (eds.) International Encyclopedia of Organization Studies.
Sage Publications.


2007
Giving Silence A Chance: The importance of life stories for research on refugees (PDF). Journal of Refugee Studies, 21 (1): 117-132.

2007
Paradoxen van culturele erkenning. Management van diversiteit in een nieuw Nederland. Tijdschrift voor Humanistiek, 32(8): 49-53.

2007
The Paradoxes of Cultural Diversity within Organizations. The International Journal of Diversity in Organizations, Communities & Nations, 7(5): 223-229.

2007
Iranische Flüchtelinge in Nord-,West und Mitteleuropa seit 1980 (Beispiel Niederlande). In: K.J. Bade, P.C. Emmer, L. Lucassen, J. Oltmer (red.) Enzyklopädie Migration in Europa. Paderborn, München, Wien, Zürich/Ferdinand Schöningh,Wilhelm Fink, pp. 646-649.

2007
Warum hat Ayaan Hirsi Ali unrecht? In: Thierry Chervel en Anja Seeliger (eds.) Islam in Europa. Frankfurt: Suhrkamp, pp. 165-177.

2007
Arts: Remembrances and Narrations.
In: Suad Joseph (General Editor)
Encyclopedia of Women and Islamic Cultures, Volume V: Practices, Interpretations and Representations.
Leiden/Boston: Brill, pp. 113.


2007
Iranian Women’s Voices Across Borders. In: Ireen Dubel en Karen Vintges (eds.)Women, Feminism & Fundamentalism. Amsterdam: SWP Publishers, pp. 82-98.

2007
Who Dares to Experiment with Culture? In: Rosi Braidotti, Charles Esche, and Maria Hlavajova (eds.) Dutch Pavilion Critical Reader. Utrecht/Zürich: Bak&JPR/Ringier, pp. 125-143.

2007
Media bieden weinig tegenwicht aan het categorale denken. In: Huub Evers en Carmelita Serkei (red.) Naar een interculturele journalistiek: beschouwingen over media en multiculturele samenleving. Amsterdam/Utrecht: Aksant/Mira Media, pp. 64-74.

2007
What has the metaphor of ‘bridging’ to do with hybridity? Discourses on identity within Iranian-American organizations. In: Ajaya Kumar Sahoo and Brij Maharaj (eds.) Sociology of Diaspora: A Reader 2v.New Delhi: Rawat Publication, pp. 542-557.

2006
‘Ik ben veilig maar niet gelukkig’: De impact van de verzorgingsstaat op het leven van vluchtelingen (PDF). Filosofie in Bedrijf (tijdschrift voor cultuur, management en organisatie), 71(3/4): 73-85.

2006
Paradoxen van culturele erkenning: Management van diversiteit in nieuw Nederland (ingekorte versie van de oratie), Tijdschrift voor Genderstudies, 9(4): 42-54.

2006
Paradoxen van culturele erkenning: Management van diversiteit in nieuw Nederland. Oratie (PDF) op 13 oktober 2006 aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

2006
Iraanse vrouwenstemmen. Tijdschrift voor Humanistiek, 27: 59-73.

2006
“When is My Dutch Good Enough?” Experiences of Refugee Women with Dutch Labour Organisations (PDF) (together with Maria van Tilburg).
Journal of International Migration and Integration, 7(1): 51-70.

2006
Culturalisering van de emancipatie van migrantenvrouwen (PDF). Krisis: tijdschrift voor actuele filosofie, 7(3): 42-48.

2006
Paradoxes of transnational space and local activism: Iranians organizing across borders (with Nayereh Tavakoli). Focaal: European Journal of Anthropology, 47: 90-102.

2006
The Gender Question in Globalization: Changing Perspectives and Practices.
Aldershot: Ashgate, p. 197-217.


2006
Layered meanings of community: Experiences of Iranian women exiles in ‘Irangeles’. In: T. Davids, F. van Driel (eds.)

2005
Identities and the sense of belonging: Iranian Women Political activists in Exile. In: Ph. Essed, G. Frerks and J. Schrijvers (eds.)
Refugees and the Transformation of Societies. Oxford: Berghahn Publishers, p. 106-119 (Paperback).

2005
When the Boundaries are Blurred: the Significance of Feminist Methods in Research. European Journal of Women’s Studies, 12(3): 363-375.

2005
Refugees: Agents of Change or Passive Victims: The Impact of Welfare States (The case of The Netherlands) on Refugees (PDF).Journal of Refugee Studies, 18(2): 182-198.

2005
Shifting and Conflicting Identities: Iranian Women Political Activists in Exile. In: H. Moghissi (ed.), Women and Islam, Vol. III: 427-448. New York, London: Routledge.

2005
Multiculturalism and Citizenship in the Netherlands. ISIM (International Institute for the Study of Islam in the Modern World) Review, 15: pp. 10.

2004
How dual is transnational identity? A debate on duality of transnational immigrant organizations. Culture & Organization, 10(4): 329-340.

2004
Identities and the sense of belonging: Iranian Women Political activists in Exile. In: Ph. Essed, G. Frerks and J. Schrijvers (eds.) Refugees and the Transformation of Societies. Oxford: Berghahn Publishers, pp. 106-119.

2004
Ayaan Hirsi Ali: dapper of dogmatisch? Tijdschrift voor genderstudies, 7(1): 58-63.

2003
Iraanse vrouwen, transnationaal of nationaal? Een (de)territoriale benadering van ‘thuis’ in Nederland en de Verenigde Staten.  Migrantenstudies, 3: 140-156.

2003
Ways to survive, Battles to win: Iranian women exiles in the Netherlands and the United States.
New York: Nova Science Publishers (Paperback).


2003
From Marxist Organizations to Feminism: Iranian Women’s Experiences of Revolution and Exile (PDF). The Journal of the Study of Religions and Ideologies (J.S.R.I.), special issue on Gender and/in Ideologies, no. 6: 89-107.

2003
Multiple Identities between Continuity and Change: The narratives of Iranian women in Exile (PDF). Focaal: European Journal of Anthropology, theme number: Multiple Identifications and the Self, T. Van Meijl en H. Driessen (eds.), no. 42: 63-77.

2003
Ayaan Hirsi Ali: daring or dogmatic? Debates on multiculturalism and emancipation in the Netherlands (PDF). Focaal: European Journal of Anthropology, no. 42: 163-173.

2002
Ways to survive, Battles to win: Iranian women exiles in the Netherlands and the United States.
New York: Nova Science Publishers (Hardcover).


2002
Huilen, schrikken, lachen, kortom meereizen met de ander: de meerwaarde van levensverhalen binnen sociaal wetenschappelijke onderzoek. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 29(1): 59-73.

2001
‘Tot behoud van mijn identiteit’: Identiteitsvorming binnen de zmv-vrouwenbeweging (samen met Esther Captain). In: M. Botman, N. Jouwe en G. Wekker (red.)

2001
Caleidoscopische visies: de Zwarte, migranten en vluchtelingen-vrouwenbeweging in Nederland. Amsterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen, pp. 153-187.

1999
Verhalen als spiegels: Iraanse vrouwelijke balling onderzoekt lotgenoten. Tijdschrift voor Genderstudies, themanummer: Feministische Antropologie, kennis en representatie. 2(1): 45-54.

1999
Mohajerat: aghazi no dar jonbesh-e zanan? (Migratie: een nieuwe begin in de vrouwenbeweging?) Arash [Perzisch tijdschrift], 72: 32-33.

1998
The Valley Ones: Conversations with Women Activists of the Iranian Revolution. In: Suitcase: A Journal of Transcultural Traffic, 3(1&2): 18-26.

1997
Shifting and Conflicting Identities: Iranian Women Political Activists in Exile.
In:The European Journal of Women’s Studies, 4(3): 283-303.