Wetenschappelijke en (Inter)nationale publicaties

2017
Ghorashi, H. (2017) Commentary: Unsettling friendship and using friendship to unsettle.
Sage Journals, Urban Studies.

2017
Ghorashi, H. (2017) A Shifting Quest for a Sense of Home.
In: S. Dijkstra, L. van Doorn & J.C. van Pelt (eds.) Seeking Home in a Strange Land: Trues stories of the changing meaning of home. Utrecht: Stili Novi, pp. 135-155.

2017
Ghorashi, H., M. de Boer & F. ten Holder (2017) Unexpected agency on the threshold: Asylum seekers narrating from an asylum seeker centre. Current Sociology

2017
Ponzoni, E., H. Ghorashi & S. van der Raad (2017) Caught between norm and difference: Narratives on refugees’ inclusion in organizations. Equality, diversity and inclusion: An international Journal

2017
Rouvoet, M., M. Eijberts & H. Ghorashi (2017) Identification Paradoxes and Multiple Belongings: the Narratives of Italian Migrants in the Netherlands. Social Inclusion, 5(1): 105-116.

2017
Rassismus und der “undankbare Andere” in den Niederlanden,
In: K. Fereidooni & M. El (Hrsg.) Rassimuskritik und Widerstandsformen.
Heidelberg: Springer VS, pp. 61-80.

2017
Ghorashi, H. (2017) Negotiating belonging beyond rootedness: Unsettling the sedentary bias in the Dutch culturalist discourse.
Ethnic and Racial Studies, 40(14): 2426-2443

2016
Eijberts, M. & Ghorashi, H.: Biographies and the doubleness of inclusion and exclusion. Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture.

2016
Iranian Feminists and transnational contestations (together with R. Moghaddam). Labrys, 29.

2016
The normality and materiality of the dominant discourse: Voluntary work inside a Dutch asylum seeker center (together with R. Larruina). Journal of Immigrant and Refugee studies, 14(2): 220-237.

2016
Caught in the middle? How women deal with conflicting pregnancy-advice from health professionals and their social networks (together with Schölmerich, V., Denktas, S., Groenewegen). Midwifery, 35: 62-69.

2016
“The Times They are a-Changin’”.
In: M. Flikkema (ed.) Sense of Serving: Reconsidering the Role of Universities Now.Amsterdam: VU University Press, pp. 26-32.

2016
Muslim Diaspora in the West. In: J. Stone, R. Dennis, P. Rizova, A. D. Smith, and C. Xiaoshuo Hou (eds.) Wiley Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Nationalism. Oxford: Wiley Blackwell, pp. 1481 – 1484.

2016
From Bridging to Building: Discourses of Organizing Iranian Americans across Generations (together with Donya Alinejad). In: R. Mohabbat-Kar (ed.) Identity and Exile: The Iranian Diaspora between Solidarity and Difference, Berlin: Heinrich-Böll-Stiftung, pp. 62-76.

2015
Ethnic identity positioning at work: Understanding professional career experiences (together with Ossenkop, C., C.J Vinkenburg & P.G.W. Jansen). Scandinavian Journal of Management, 31: 515-525.

2015
Paradoxes of Equality and Good Will in Managing Diversity: A Dutch case in the Philanthropic Sector (together with C. Carabain & E. Szepietowska). In: Tatiana Matejskova, Marco Antonsich (eds.) Governing through Diversity. Migration Societies in Post-Multiculturalist Times. Houndmills: Palgrave, pp. 83-104.

2015
Discrimination of Second-Generation Professionals in Leadership Positions (together with I. Waldring & M. Crul)., Social Inclusion, 3(4): 38-49

2015
Ethnic diversity and social capital in upward mobility systems: problematizing the permeability of intra-organizational career boundaries. (together with Ossenkop, C., C.J Vinkenburg & P.G.W. Jansen). Career Development International 20(5): 539-555.

2015
Levensverhalen doorbreken het wij-zij denken, in Tijdschrijft voor biografie, 4(2): 51-58.

2015
Waarom is racisme taboe in Nederland?
In: M. Davidović en A. Terlouw (red.) Diversiteit en Discriminatie: Onderzoek naar processen van in- en uitsluiting. Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 183-200.

2014
The Fine Art of Boundary Sensitivity. Successful Second Generation Turks and Moroccans in the Netherlands (together with I. Waldring & M. Crul).
In: New Diversities 16(1): 71-87.

2014
Routed Connections in Late Modern Times.
In: U.M. Vieten (ed.) Revisiting Iris Marion Young on Normalisation, Inclusion and Democracy,. Houndmills: Palgrave Pivot, pp. 49-67.

2014
Racism and “the Ungrateful Other” in the Netherlands.
In: Philomena Essed & Isabel Hoving (eds.) Dutch Racism. New York: Rodopi, pp. 101-116.

2014
Een verschuivende zoektocht naar het thuisgevoel.
In: Sietske Dijkstra & Lia van Doorn (red.) Een vreemde thuis in den vreemde.
Utrecht: Stili Novi, pp. 95-111.

2014
Bringing polyphony one step further: Relational narratives of women from the position of difference , Women’s Studies International Forum (WSIF), 43: 59-66. Special Issue “Embodied Engagement”.

2014
Reviving agency: Taking time and making space for rethinking diversity and inclusion. (samen met E. Ponzoni).
European Journal of Social Work, 17(2): 161-174.

2013
Multiculturele samenleving in onzekere tijden: Een zoektocht naar verbindingsbronnen zonder nationalisme.
In: L. Coello, J. Dagevos, C. Huinder, J. van der Leun & A. Odé (red.) Het minderhedenbeleid voorbij: Motieven en gevolgen. Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 41-59.

2013
Juggling difference and sameness: Rethinking strategies for diversity in organizations (together with I. Sabelis). Scandinavian Journal of Management, 29(1): 78-86.

2012
Female narratives of ‘new’ citizens’ belonging(s) and identities in Europe: case studies from the Netherlands and Britain (together with U. Vieten). Identities: Global Studies in Culture and Power. 19(6): 725–741.

2011 Iranians in the Netherlands since 1980. In: K.J. Bade, P.C. Emmer, L. Lucassen en J. Oltmer (eds.) The Encyclopedia of European Migration and Minorities. Cambridge: Cambridge University Press.

2010
Muslim Diaspora in the West: Negotiating Gender, Home and Belonging. (Redactie samen met Haideh Moghissi). Surrey: Ashgate.

2010
Culturele diversiteit, Nederlandse identiteit en democratisch burgerschap.
Den Haag: Sdu Uitgevers.

2010
The Right to be Different: The Position of Muslim Migrants in the Netherlands. In: Reza Banakar (ed.)
Rights in Context: Law and Justice in Late Modern Society. Surrey: Ashgate, pp. 163-177.

2010
From absolute invisibility to extreme visibility: Emancipation trajectory of migrant women in the Netherlands. Feminist Review 94: 75-92.

2010
Licht en Schaduw: Vijftien vrouwen over leven en overleven (redactie samen met Christien Brinkgreve).
Amsterdam: VU Uitgeverij.


2010
Persoonlijke ontwikkeling en etnische identiteit (samen met Fons van de Vijver). In: Joop de Jong en Sjoerd Colijn (red.) Handboek Culturele psychiatrie en psychotherapie. Utrecht: De Tijdstroom, pp. 57-75.

2010
“Dutchness” and the migrant “other”: From suppressed superiority to explicit exclusion? Focaal: European Journal of Anthropology, 56: 106-111.

2009
Demokratie und Freiheit des anderen – Warum das integrationmodell der Niederlande gescheitert ist. In: M.M. Thoss & C. Weiss (red.) Das Ende der Gewissheiten. München: Diederichs, pp. 92-108.

2009
The ‘Iranian Diaspora’ and the New Media From Political Action to Humanitarian Help (PDF).(Samen met Kees Boersma). Development and Change, 40(4): 667-691.

2009
Beyond Complicity: a plea for engaged ethnography (samen met Harry Wels). In: Sierk Ybema, Dvora Yanow, Harry Wels & Frans Kamsteeg (eds.) Organizational ethnography. Studying the complexities of everyday organizational life. Sage, pp.231-253.

2009
Antropologen en het multiculturele debat. In: T. Sunier (red.) Antropologie in een zee van verhalen. Amsterdam: Aksant, pp. 45-59.

2009
Polariseren in het Nederland van nu betekent olie op het vuur (PDF). In: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Polarisatie. Bedreigend en verrijkend. Amsterdam: SWP, pp. 153-170.
Zie ook het artikel van Nelleke Noordervliet over dit rapport in Trouw

2009
Paradoxes of Cultural Recognition: Perspectives from Northern Europe (book edited together with Sharam Alghasi and Thomas Hylland Eriksen).
Surrey: Ashgate.


2009
Introduction. In: Alghasi, Eriksen & Ghorashi (eds.) Paradoxes of Cultural Recognition: Perspectives from Northern Europe. Surrey: Ashgate.

2009
National Identity and The Sense of (Non-)Belonging: Iranians in the United States and the Netherlands. In: Alghasi, Eriksen & Ghorashi (eds.)

2009
Paradoxes of Cultural Recognition: Perspectives from Northern Europe. Surrey: Ashgate.

2009
De paradox van zichtbaarheid: in organisaties en in het veld van eergerelateerd geweld (samen met Nicole Brenninkmeijer). In: J. van der Zwaard, Janine Janssen, Saskia Keuzenkam en Fouzia Outmany (red.)

2009
Dwarse vrouwen: Verbinding en verbeeldingskracht. Amsterdam: Aksant, pp. 65-72.

2008
Ruimte laten, ruimte maken en ruimte bewaken.
De kracht van zelfbeheersing: Christen Democratische Verkenningen.
Boom tijdschriften, pp. 165-173.

2008
Fixatie op verschil biedt geen perspectief voor de toekomst. In: J.H. Gerards (red.)

2008
Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2007 (PDF). Utrecht: Commissie Gelijke behandeling, pp. 245-261.

2008
Culturen in beweging: democratie en veiligheid in de publieke ruimte. In: H. Boutellier & R. van Steden (red.) Veiligheid en burgerschap in een netwerksamenleving. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

2007
Ethnicity. In: S. Clegg and J. Bailey (eds.) International Encyclopedia of Organization Studies.
Sage Publications.


2007
Giving Silence A Chance: The importance of life stories for research on refugees (PDF). Journal of Refugee Studies, 21 (1): 117-132.

2007
Paradoxen van culturele erkenning. Management van diversiteit in een nieuw Nederland. Tijdschrift voor Humanistiek, 32(8): 49-53.

2007
The Paradoxes of Cultural Diversity within Organizations. The International Journal of Diversity in Organizations, Communities & Nations, 7(5): 223-229.

2007
Iranische Flüchtelinge in Nord-,West und Mitteleuropa seit 1980 (Beispiel Niederlande). In: K.J. Bade, P.C. Emmer, L. Lucassen, J. Oltmer (red.) Enzyklopädie Migration in Europa. Paderborn, München, Wien, Zürich/Ferdinand Schöningh,Wilhelm Fink, pp. 646-649.

2007
Warum hat Ayaan Hirsi Ali unrecht? In: Thierry Chervel en Anja Seeliger (eds.) Islam in Europa. Frankfurt: Suhrkamp, pp. 165-177.

2007
Arts: Remembrances and Narrations.
In: Suad Joseph (General Editor)
Encyclopedia of Women and Islamic Cultures, Volume V: Practices, Interpretations and Representations.
Leiden/Boston: Brill, pp. 113.


2007
Iranian Women’s Voices Across Borders. In: Ireen Dubel en Karen Vintges (eds.)Women, Feminism & Fundamentalism. Amsterdam: SWP Publishers, pp. 82-98.

2007
Who Dares to Experiment with Culture? In: Rosi Braidotti, Charles Esche, and Maria Hlavajova (eds.) Dutch Pavilion Critical Reader. Utrecht/Zürich: Bak&JPR/Ringier, pp. 125-143.

2007
Media bieden weinig tegenwicht aan het categorale denken. In: Huub Evers en Carmelita Serkei (red.) Naar een interculturele journalistiek: beschouwingen over media en multiculturele samenleving. Amsterdam/Utrecht: Aksant/Mira Media, pp. 64-74.

2007
What has the metaphor of ‘bridging’ to do with hybridity? Discourses on identity within Iranian-American organizations. In: Ajaya Kumar Sahoo and Brij Maharaj (eds.) Sociology of Diaspora: A Reader 2v.New Delhi: Rawat Publication, pp. 542-557.

2006
‘Ik ben veilig maar niet gelukkig’: De impact van de verzorgingsstaat op het leven van vluchtelingen (PDF). Filosofie in Bedrijf (tijdschrift voor cultuur, management en organisatie), 71(3/4): 73-85.

2006
Paradoxen van culturele erkenning: Management van diversiteit in nieuw Nederland (ingekorte versie van de oratie), Tijdschrift voor Genderstudies, 9(4): 42-54.

2006
Paradoxen van culturele erkenning: Management van diversiteit in nieuw Nederland. Oratie (PDF) op 13 oktober 2006 aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

2006
Iraanse vrouwenstemmen. Tijdschrift voor Humanistiek, 27: 59-73.

2006
“When is My Dutch Good Enough?” Experiences of Refugee Women with Dutch Labour Organisations (PDF) (together with Maria van Tilburg).
Journal of International Migration and Integration, 7(1): 51-70.

2006
Culturalisering van de emancipatie van migrantenvrouwen (PDF). Krisis: tijdschrift voor actuele filosofie, 7(3): 42-48.

2006
Paradoxes of transnational space and local activism: Iranians organizing across borders (with Nayereh Tavakoli). Focaal: European Journal of Anthropology, 47: 90-102.

2006
The Gender Question in Globalization: Changing Perspectives and Practices.
Aldershot: Ashgate, p. 197-217.


2006
Layered meanings of community: Experiences of Iranian women exiles in ‘Irangeles’. In: T. Davids, F. van Driel (eds.)

2005
Identities and the sense of belonging: Iranian Women Political activists in Exile. In: Ph. Essed, G. Frerks and J. Schrijvers (eds.)
Refugees and the Transformation of Societies. Oxford: Berghahn Publishers, p. 106-119 (Paperback).

2005
When the Boundaries are Blurred: the Significance of Feminist Methods in Research. European Journal of Women’s Studies, 12(3): 363-375.

2005
Refugees: Agents of Change or Passive Victims: The Impact of Welfare States (The case of The Netherlands) on Refugees (PDF).Journal of Refugee Studies, 18(2): 182-198.

2005
Shifting and Conflicting Identities: Iranian Women Political Activists in Exile. In: H. Moghissi (ed.), Women and Islam, Vol. III: 427-448. New York, London: Routledge.

2005
Multiculturalism and Citizenship in the Netherlands. ISIM (International Institute for the Study of Islam in the Modern World) Review, 15: pp. 10.

2004
How dual is transnational identity? A debate on duality of transnational immigrant organizations. Culture & Organization, 10(4): 329-340.

2004
Identities and the sense of belonging: Iranian Women Political activists in Exile. In: Ph. Essed, G. Frerks and J. Schrijvers (eds.) Refugees and the Transformation of Societies. Oxford: Berghahn Publishers, pp. 106-119.

2004
Ayaan Hirsi Ali: dapper of dogmatisch? Tijdschrift voor genderstudies, 7(1): 58-63.

2003
Iraanse vrouwen, transnationaal of nationaal? Een (de)territoriale benadering van ‘thuis’ in Nederland en de Verenigde Staten.  Migrantenstudies, 3: 140-156.

2003
Ways to survive, Battles to win: Iranian women exiles in the Netherlands and the United States.
New York: Nova Science Publishers (Paperback).


2003
From Marxist Organizations to Feminism: Iranian Women’s Experiences of Revolution and Exile (PDF). The Journal of the Study of Religions and Ideologies (J.S.R.I.), special issue on Gender and/in Ideologies, no. 6: 89-107.

2003
Multiple Identities between Continuity and Change: The narratives of Iranian women in Exile (PDF). Focaal: European Journal of Anthropology, theme number: Multiple Identifications and the Self, T. Van Meijl en H. Driessen (eds.), no. 42: 63-77.

2003
Ayaan Hirsi Ali: daring or dogmatic? Debates on multiculturalism and emancipation in the Netherlands (PDF). Focaal: European Journal of Anthropology, no. 42: 163-173.

2002
Ways to survive, Battles to win: Iranian women exiles in the Netherlands and the United States.
New York: Nova Science Publishers (Hardcover).


2002
Huilen, schrikken, lachen, kortom meereizen met de ander: de meerwaarde van levensverhalen binnen sociaal wetenschappelijke onderzoek. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 29(1): 59-73.

2001
‘Tot behoud van mijn identiteit’: Identiteitsvorming binnen de zmv-vrouwenbeweging (samen met Esther Captain). In: M. Botman, N. Jouwe en G. Wekker (red.)

2001
Caleidoscopische visies: de Zwarte, migranten en vluchtelingen-vrouwenbeweging in Nederland. Amsterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen, pp. 153-187.

1999
Verhalen als spiegels: Iraanse vrouwelijke balling onderzoekt lotgenoten. Tijdschrift voor Genderstudies, themanummer: Feministische Antropologie, kennis en representatie. 2(1): 45-54.

1999
Mohajerat: aghazi no dar jonbesh-e zanan? (Migratie: een nieuwe begin in de vrouwenbeweging?) Arash [Perzisch tijdschrift], 72: 32-33.

1998
The Valley Ones: Conversations with Women Activists of the Iranian Revolution. In: Suitcase: A Journal of Transcultural Traffic, 3(1&2): 18-26.

1997
Shifting and Conflicting Identities: Iranian Women Political Activists in Exile.
In:The European Journal of Women’s Studies, 4(3): 283-303.

Vakpublicaties

2016
Wat als u een vluchteling was? Tijdschrift voor Biografie, najaar, 4-11

2016
Reitsma, B., Ghorashi, H. & P. Smets (2016) Sociologische verbeeldingskracht in de wijk. Sociologie, 3: 365-377

2010
‘Een gedeeld wij’: een proces zonder einde. In: Martin Luther King en wij: Een emancipatie zonder einde. Amsterdam: VUconnected/VU Uitgeverij, pp. 34-48.

2010
Diversity in Organizations beyond Culturalism. In: H. de Jonge and T. van Meijl (eds.) On the Subject of Labour: Essays in Memory of Frans Hüsken. Nijmegen: In de Walvis, pp. 140-145.

2010
Burgers die ruimte laten en ruimte bewaken. In: Eutopia, 24: 57-63.

2009
Taal als toegang tot een nieuwe horizon.
In: Nieuwe Amsterdammers leren van Stad en Taal, Cultuur + Educatie 9 (25): 20-30.

2009
Naar de organisatie van de toekomst. In: Huitema, Van Griethuizen, Steur en Weststeijn (red.) Hoezo, samen? Bestuurskundige verkenningen naar aanleiding van het Festival der Bestuurskunde 2008. Amsterdam: Rozenberg, pp. 85-91.

2007
Ruimte voor talent is een keuze voor de toekomst (PDF). Column in Mens en Werk (van Agentschap SZW), nummer 2, p.13.

2006
Het belang van ontmoeting (PDF). De Rotarian, 76(2): 18-20.

2006
Ruimte voor diversiteit. Idee: tijdschrift van het kenniscentrum D66, 27(4): 28-32.

2006
Waar ligt de grens van het anderszijn? LOVA (Nederlandse Vereniging voor Genderstudies en Feministische Antropologie) 27 (1): 10-13.

2005
Benauwd door de Verlichting: De ‘witheid’ van de huidige debatten over emancipatie (PDF). Eutopia, 10: 31-37.

2004/5
Shirin Ebadi: Toonbeeld van oppositie van vrouwen in Iran. Project & Nieuws, nr. 19: 45-51. Utrecht: Stichting Duurzame Solidariteit/Groenlinks.

2004
Nederlandse waarden en normen. Eutopia, 8: 115-119.

2002
Waar is je thuis wanneer je thuisloos bent geworden in je eigen huis? Overlevingsstrategieën van Iraanse vrouwelijke vluchtelingen. LOVA, 23(2): 57-64.

2002
De organisatie van de toekomst. Underground Theory 2002. Arnhem: Stichting Interart, p.119-125.

2002
Geen ruimte voor verschillen. De Helling, 15(2): 21-24.

1997
Iraanse stemmen: Antropologie in ballingschap. Lover (Tijdschrift over feminisme, cultuur en wetenschap), 24(1): 16-22.

1997
Iran: herziening van revolutionaire agenda’s. M. Beker e.a. (red.) Het Midden-Oosten: een politiek handboek. Amsterdam: Instituut voor Publiek en Politiek & Middle East Research Associates, p.57-67.

1996
Combating the Dominant Gaze; ‘native’ or ‘halfie’ anthropologist in whose eyes? LOVA , 17(1): 7-12.

1996
Iranian Islamic and secular feminists, allies or enemies? A question rethought by participating in the NGO Forum during the Fourth International Women’s Conference in China. MERA Occasional papers no. 27. Amsterdam: Middle East Research Associates.

1996
Een zoektocht naar een nieuwe ziel. In: D. Meijers (red.) Ware fictie: een experiment in antropologie en literatuur. Leuven: Garant, p. 93-105.

Columns, Essays & Blogs

Columns & Essays

2017
Ghorashi, H. (June 2017), Patricia Hill Collins: Veilige ruimte voor zelfdefinitie. Sociologie Magazine, p. 29.

2017
Lezing: Reflectie op het boek “Kieswijzer levensbeschouwing” van prof. dr. Andre Droogers, Spui25 Amsterdam, 6 april 2017.

2017
Ghorashi, H., B. Reitsma & Z. Kovacs (2017, 10 April), in Sociale vraagstukken: Van small talk naar een waardevolle buurtgemeenschap.

2016
Kans op een nieuw leven. In: De Helling: tijdschrift voor politiek en cultuur, 29(1): 57-61.

30 augustus 2016
Lezing bij de opening van het Hogeschooljaar 2016-2017, op de Saxion Hogeschool in Deventer, 30 augustus 2016: PDF

2015
Op website van Arseh Sevom: ‘Reflections on change and revolution’.

2012
Onverwachte geestverwanten. In: Asiel & Migrantenrecht (A&MR), nr. 10, p. 567.

2012
Verhalen kunnen wel reizen. In: Asiel & Migrantenrecht (A&MR), nr.7, p. 383.

2012
Ode aan Anil Ramdas. In: Asiel & Migrantenrecht (A&MR), nr. 2, p. 175.

2011
Naar de universiteit van de toekomst. In: E. Koster & B. Musschenga (red.), Pionieren in diversiteit: Filosoferen met het oog op anderen. Amsterdam: VU University Press, pp. 39-57.

2010
De prijs van engagement en de verleiding van afstand. in Sociologie Magazine, p. 32

2010
Een gedeeld wij: een proces zonder einde. In: Martin Luther King en wij: Een emancipatie zonder einde.
Amsterdam: VUconnected/VU Uitgeverij, pp. 34-48.

2010
Diversity in Organizations beyond Culturalism. In: H. de Jonge and T. van Meijl (eds) On the Subject of Labour: Essays in Memory of Frans Hüsken. Nijmegen: In de Walvis, pp. 140-145.

2010
Burgers die ruimte laten en ruimte bewaken. In: Eutopia: internationale venster op politiek, cultuur en kunst, 24: 57-63.

2009
Demokratie und Freiheit des anderen – Warum das integrationmodell der Niederlande gescheitert ist. In: M.M. Thoss & C. Weiss (red.) Das Ende der Gewissheiten. München: Diederichs, pp. 92-108.

2009
Taal als toegang tot een nieuwe horizon. In: Nieuwe Amsterdammers leren van Stad en Taal, Cultuur+Educatie 9(25): 20-30.

2009
Polariseren in het Nederland van nu betekent olie op het vuur. In: RMO (Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling). Polarisatie. Bedreigend en Verrijkend.Amsterdam: SWP, pp. 153-170.

2009
De paradox van zichtbaarheid: in organisaties en in het veld van eergerelateerd geweld (samen met Nicole Brenninkmeijer). In: J. van der Zwaard, Janine Janssen, Saskia Keuzenkam en Fouzia Outmany (red.) Dwarse vrouwen: Verbinding en verbeeldingskracht. Amsterdam: Aksant, pp. 65-72.

2008
Ruimte laten, ruimte maken en ruimte bewaken. Christen Democratische Verkenningen; De kracht van zelfbeheersing. Boom tijdschriften, pp. 165-173.

2007
Warum hat Ayaan Hirsi Ali unrecht? In: Thierry Chervel en Anja Seeliger (eds.) Islam in Europa. Frankfurt: Suhrkamp, pp. 165-177.

2007
Naar de organisatie van de toekomst. In: Huitema, van Griethuizen, Steur en Weststeijn (red.) Hoezo, samen? Bestuurskundige verkenningen naar aanleiding van het Festival der Bestuurskunde 2008. Amsterdam: Rozenberg, pp. 85-91.

2007
Ruimte voor talent is een keuze voor de toekomst. Column in: Mens en Werk (van Agentschap SZW), nummer 2, p. 13.

2006
Het belang van ontmoeting.
In: De Rotarian, 76(2): 18-20.

2006
Ruimte voor diversiteit. Idee: tijdschrift van het kenniscentrum D66, 27(4): 28-32.

2006
Waar ligt de grens van het anderszijn? In: LOVA, 27 (1): 10-13.

2005
Benauwd door de Verlichting: De ‘witheid’ van de huidige debatten over emancipatie.
In: Eutopia, 10: 31-37.


Blogs

2 mei 2017
Voed de veerkracht van vluchtelingen, op KIS website.

12 september 2016
Wat als iedereen migrant zou zijn?, op KIS website.

8 maart 2016
‘Het gevaar van het enkelvoudig verhaal’, op KIS website.

26 september 2015
‘Vluchtelingen: een andere mindset voor Europa?’, op Sociale vraagstukken.

25 september 2015
‘Vluchtelingen: een andere mindset voor Europa?’, op KIS website.

23 juli 2015
‘De mythe van taalbeheersing’, op KIS (Kennisplatform Integratie en Samenleving).

29 mei 2015
‘Nederland moet zelf deradicaliseren’, op KIS website.

18 oktober 2011
‘Individuen moeten weer burger worden’, op de website van Nieuw W!J.

23 augustus 2011
Opzij blog – De kunst van luisteren.

19 juli 2011
Opzij blog – Solidair met Agnes.

14 juni 2011
Opzij blog – Solidariteit is niet vanzelfsprekend.

10 mei 2011
Opzij blog – Grote ambities met half lege handen.

18 april 2011
Opzij blog – Solidariteit in de tijd van fluïde moderniteit.