Besturen en Adviesraden

2016-
Lid van de Adviesraad van COA.

2015-
Lid van het bestuur van LNvH (Landelijke Netwerk van vrouwelijke Hoogleraren)

2013-
Lid Raad van Toezicht Movisie.

2013
Lid NWO VICI commissie 2013.

2013
Lid van de evaluatiecommissie betreft een hoogleraar benoeming bij Peace Research Institute Oslo (PRIO), Noorwegen.

2013
Lid van de evaluatiecommissie betreft een UHD positie bij Sociale Wetenschappen in Nijmegen.

2010
Benoemd als lid van de Commissie Migrantenjeugd en Jeugd-GGZ, in opdracht van ex-minister Rouvoet, ingesteld door Gezondheidsraad

2008 – 2011
Lid begeleidingscommissie Samenwerkingsprogramma Politietop divers, ingesteld door minister Ter Horst.

2009 – 2014
Lid van het Stichtingsbestuur Opzij.

2009 –
Lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

2007 – 2013
Lid Wetenschappelijke Adviesraad Babylon, Centre for Studies of the Multicultural Society, Universiteit van Tilburg.

2007 –
Lid van het bestuur van ECHO (Expertisecentrum diversiteitsbeleid).

2006 –
Lid van de Commissie Opvang en Integratie, VluchtelingenWerk Nederland.

2007 – 2012
Lid Regiegroep Diversiteit aan de VU, onder voorzitterschap van de voorzitter van het college van bestuur.

2009 – 2011
Lid van de Adviesraad Diversiteit van De Haagse Hogeschool.

2008 – 2011
Lid begeleidingscommissie Samenwerkingsprogramma Politietop divers, ingesteld door minister Ter Horst.

2004 – 2009
Lid van het college van toezicht en advies van SIRE (Stichting Ideële Reclame)

2008
Lid jury ECHO Awards 2008.

2007
Lid van de Adviesraad Stad en Taal (een inburgeringsprogramma van Amsterdamse musea).

2007
Lid van ‘The Transatlantic Task Force on Immigration and Integration’.

2007
Lid van de jury van de Joke Smit prijs van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

2006 – 2007
Lid van de Raad van Advies van de stichting PaFemme.

2005 – 2007
Lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.

2003 – 2007
Lid van de adviesraad van de organisatie Pharos (het landelijke kenniscentrum voor vluchtelingen en gezondheid).

2006
Extern lid bij de begeleidingscommissie van het onderzoek naar de emancipatie van allochtone vrouwen, vanuit het WODC uitbesteed aan het Verwey-Jonker Instituut.